Czy potrzebuje umieścić czujniki na polu, aby używać Agrivi?