Czy istnieje szybszy sposób na wybranie produktu z rozwijalnej listy zamiast przewijania w dół?