Czy mogę skopiować wszystkie zadania z poprzedniego sezonu?