Czy mogę dodać kilka produkcji roślinnej z tą samą uprawą?