Czy oprogramowanie Agrivi obsługuje zarówno produkcję roślinną, jak i zwierzęcą?