Jak mogę dodać maszyny, których nie ma na liście rozwijanej?