Jakie funkcje są dostępne w aplikacji mobilnej w trybie on-line i off-line?