Wpisałem moją pozycję w kategorii Pestycydy, ale w raporcie użycia pestycydów nie ma wymienionych substancji czynnych dla tego pestycydu. Czemu?