Jak wygenerować raport, aby zobaczyć, ile wydałem na określony sezon lub pole?